(تتا نتورک)THETAUSDT

2.262-0.02(-0.7%)
آخرین
2.262
دیروز
2.278
حجم معاملات
2,858,325.9
کمترین
2.179
بیشترین
2.289
میانگین قیمت
2.242