(تتا نتورک)THETAUSDT

1.1560.07(+6.84%)
آخرین
1.156
دیروز
1.082
حجم معاملات
9,657,387.7
کمترین
1.031
بیشترین
1.171
میانگین قیمت
1.099