(تیکااو)TKOUSDT

0.3951-0.03(-8.03%)
آخرین
0.395
دیروز
0.43
حجم معاملات
4,884,837.9
کمترین
0.388
بیشترین
0.452
میانگین قیمت
0.421