(تلور)TRBUSDT

77.45-0.53(-0.68%)
آخرین
77.45
دیروز
77.98
حجم معاملات
99,429.79
کمترین
75.14
بیشترین
78.83
میانگین قیمت
77.062