(تلور)TRBUSDT

75.45-3.49(-4.42%)
آخرین
75.45
دیروز
78.94
حجم معاملات
165,563.673
کمترین
72.66
بیشترین
79.4
میانگین قیمت
75.489