(تلور)TRBUSDT

51.14-0.51(-0.99%)
آخرین
51.14
دیروز
51.65
حجم معاملات
196,791.14
کمترین
49.3
بیشترین
55.75
میانگین قیمت
53.241