(یو ام ای)UMAUSDT

3.444-0.00(-0.09%)
آخرین
3.444
دیروز
3.447
حجم معاملات
1,664,056
کمترین
3.385
بیشترین
3.631
میانگین قیمت
3.502