(یو ام ای)UMAUSDT

1.938-0.05(-2.61%)
آخرین
1.938
دیروز
1.99
حجم معاملات
3,181,154.9
کمترین
1.859
بیشترین
2.134
میانگین قیمت
1.979