(یونیفای)UNFIUSDT

10.07-1.13(-10.08%)
آخرین
10.07
دیروز
11.199
حجم معاملات
1,080,966.6
کمترین
10.005
بیشترین
11.34
میانگین قیمت
10.403