(یونیفای)UNFIUSDT

3.934-0.12(-2.91%)
آخرین
3.934
دیروز
4.052
حجم معاملات
1,193,869.2
کمترین
3.807
بیشترین
4.283
میانگین قیمت
4.036