(یونیفای)UNFIUSDT

3.4710.13(+3.95%)
آخرین
3.471
دیروز
3.339
حجم معاملات
1,699,092.3
کمترین
3.18
بیشترین
3.659
میانگین قیمت
3.422