(یونی سواپ)UNIUSDT

6.033-0.14(-2.25%)
آخرین
6.033
دیروز
6.172
حجم معاملات
2,951,949.86
کمترین
5.982
بیشترین
6.387
میانگین قیمت
6.199