(ایوتراست)UTKUSDT

0.09480.00(+3.38%)
آخرین
0.095
دیروز
0.092
حجم معاملات
19,053,196
کمترین
0.086
بیشترین
0.1
میانگین قیمت
0.094