(ویوز)WAVESUSDT

2.2240.02(+1%)
آخرین
2.224
دیروز
2.202
حجم معاملات
5,480,609.78
کمترین
2.175
بیشترین
2.281
میانگین قیمت
2.225