(ویوز)WAVESUSDT

2.411-0.03(-1.27%)
آخرین
2.411
دیروز
2.442
حجم معاملات
1,062,860.06
کمترین
2.4
بیشترین
2.469
میانگین قیمت
2.436