(وینگ)WINGUSDT

5.350.12(+2.29%)
آخرین
5.35
دیروز
5.23
حجم معاملات
167,317.59
کمترین
5.2
بیشترین
5.43
میانگین قیمت
5.327