(رپد ان ایکس ام)WNXMUSDT

41.09-0.72(-1.72%)
آخرین
41.09
دیروز
41.81
حجم معاملات
2,208.3
کمترین
40.65
بیشترین
42.04
میانگین قیمت
41.308