(رپد ان ایکس ام)WNXMUSDT

81.48-2.19(-2.62%)
آخرین
81.48
دیروز
83.67
حجم معاملات
6,742.05
کمترین
80.66
بیشترین
84.2
میانگین قیمت
82.999