(وزیر ایکس)WRXUSDT

0.25210.00(+1.57%)
آخرین
0.252
دیروز
0.248
حجم معاملات
4,225,059
کمترین
0.24
بیشترین
0.254
میانگین قیمت
0.248