(والتون چین)WTCUSDT

0.045-0.01(-18.63%)
آخرین
0.045
دیروز
0.055
حجم معاملات
75,334,320
کمترین
0.043
بیشترین
0.062
میانگین قیمت
0.052