(نم)XEMUSDT

0.036290.00(+1.37%)
آخرین
0.036
دیروز
0.036
حجم معاملات
30,946,471
کمترین
0.035
بیشترین
0.037
میانگین قیمت
0.036