(استلار)XLMUSDT

0.107-0.00(-1.02%)
آخرین
0.107
دیروز
0.108
حجم معاملات
52,016,054
کمترین
0.106
بیشترین
0.11
میانگین قیمت
0.108