(استلار)XLMUSDT

0.11850.00(+0.25%)
آخرین
0.119
دیروز
0.118
حجم معاملات
35,505,968
کمترین
0.118
بیشترین
0.12
میانگین قیمت
0.119