(مونرو)XMRUSDT

118.7-2.90(-2.38%)
آخرین
118.7
دیروز
121.6
حجم معاملات
98,301.02
کمترین
108.5
بیشترین
123.4
میانگین قیمت
115.582