(مونرو)XMRUSDT

172.22.20(+1.29%)
آخرین
172.2
دیروز
170
حجم معاملات
81,042.448
کمترین
167.6
بیشترین
173
میانگین قیمت
170.403