(ریپل)XRPUSDT

0.5224-0.01(-1.34%)
آخرین
0.522
دیروز
0.53
حجم معاملات
349,744,191
کمترین
0.513
بیشترین
0.531
میانگین قیمت
0.521