(ریپل)XRPUSDT

0.612-0.03(-4.33%)
آخرین
0.612
دیروز
0.64
حجم معاملات
447,700,748
کمترین
0.582
بیشترین
0.64
میانگین قیمت
0.617