(تزوس)XTZUSDT

0.8080.01(+1.64%)
آخرین
0.808
دیروز
0.795
حجم معاملات
6,792,631.4
کمترین
0.786
بیشترین
0.823
میانگین قیمت
0.803