(تزوس)XTZUSDT

0.8220.01(+0.73%)
آخرین
0.822
دیروز
0.816
حجم معاملات
3,563,316.1
کمترین
0.811
بیشترین
0.845
میانگین قیمت
0.826