(تزوس)XTZUSDT

1.0370.01(+0.97%)
آخرین
1.037
دیروز
1.027
حجم معاملات
7,058,554.6
کمترین
0.98
بیشترین
1.118
میانگین قیمت
1.049