(ونوس)XVSUSDT

10.12-0.23(-2.22%)
آخرین
10.12
دیروز
10.35
حجم معاملات
405,905.09
کمترین
10.09
بیشترین
11.28
میانگین قیمت
10.538