(ونوس)XVSUSDT

6.70.03(+0.45%)
آخرین
6.7
دیروز
6.67
حجم معاملات
975,868.56
کمترین
6.59
بیشترین
6.81
میانگین قیمت
6.696