(یرن)YFIUSDT

7141-88.00(-1.22%)
آخرین
7,141
دیروز
7,229
حجم معاملات
211.479
کمترین
7,114
بیشترین
7,284
میانگین قیمت
7,196.041