(یرن)YFIUSDT

8596161.00(+1.91%)
آخرین
8,596
دیروز
8,435
حجم معاملات
931.49
کمترین
8,368
بیشترین
8,761
میانگین قیمت
8,564.738