(زی کش)ZECUSDT

29.29-0.21(-0.71%)
آخرین
29.29
دیروز
29.5
حجم معاملات
286,777.007
کمترین
27.71
بیشترین
29.62
میانگین قیمت
28.733