(زی کش)ZECUSDT

21.36-0.39(-1.79%)
آخرین
21.36
دیروز
21.75
حجم معاملات
236,950.925
کمترین
20.39
بیشترین
22.95
میانگین قیمت
21.912