(زی کش)ZECUSDT

29-0.03(-0.1%)
آخرین
29
دیروز
29.03
حجم معاملات
69,002.266
کمترین
28.72
بیشترین
29.36
میانگین قیمت
29.05