(هورایزن)ZENUSDT

9.66-0.19(-1.93%)
آخرین
9.66
دیروز
9.85
حجم معاملات
180,585.71
کمترین
9.2
بیشترین
9.88
میانگین قیمت
9.561