(زلیقا)ZILUSDT

0.022990.00(+3.42%)
آخرین
0.023
دیروز
0.022
حجم معاملات
442,388,699.9
کمترین
0.022
بیشترین
0.024
میانگین قیمت
0.023