(زلیقا)ZILUSDT

0.024860.00(+1.51%)
آخرین
0.025
دیروز
0.024
حجم معاملات
509,266,086.6
کمترین
0.023
بیشترین
0.026
میانگین قیمت
0.025