(زیرو ایکس)ZRXUSDT

0.5332-0.02(-3.18%)
آخرین
0.533
دیروز
0.551
حجم معاملات
4,806,187
کمترین
0.53
بیشترین
0.556
میانگین قیمت
0.544