(زیرو ایکس)ZRXUSDT

0.4137-0.00(-0.53%)
آخرین
0.414
دیروز
0.416
حجم معاملات
11,631,838
کمترین
0.407
بیشترین
0.428
میانگین قیمت
0.417