دلار استرالیا

43.09K8.8K(-2.04%)
آخرین
43,090
کمترین
430,700
بیشترین
442,500