دلار سنگاپور

37.67K2K(-0.53%)
آخرین
37,670
کمترین
376,400
بیشترین
378,600