دلار نیوزیلند

31.14K1.6K(+0.52%)
آخرین
31,140
کمترین
308,400
بیشترین
313,500