دلار نیوزیلند

35.66K5.2K(-1.46%)
آخرین
35,660
کمترین
355,100
بیشترین
362,200