دلار هنگ کنگ

7.54K700(+0.94%)
آخرین
7,540
کمترین
74,400
بیشترین
75,500