دینار بحرین

134.77K6.2K(-0.46%)
آخرین
134,770
کمترین
1,347,100
بیشترین
1,353,600