رینگیت مالزی

10.82K200(-0.18%)
آخرین
10,820
کمترین
108,200
بیشترین
108,600