منات آذربایجان

29.67K1.2K(-0.4%)
آخرین
29,670
کمترین
296,500
بیشترین
297,700