(آ.س.پ)آ س پ

111800.98(-1.58%)
آخرین
11,180
پایانی
11,380
دیروز
11,360
حجم معاملات
2,425,207
کمترین
11,160
بیشترین
11,660