(آ.س.پ)آ س پ

278500.93(-6.86%)
آخرین
27,850
پایانی
27,950
دیروز
29,900
حجم معاملات
3,308,397
کمترین
27,850
بیشترین
29,700