(توليد نيروي برق آبادان)آبادا

111900.98(-2.01%)
آخرین
11,190
پایانی
11,330
دیروز
11,420
حجم معاملات
877,868
کمترین
11,160
بیشترین
11,580