(كشت و صنعت آبشيرين)آبین

56601.03(+2.91%)
آخرین
5,660
پایانی
5,650
دیروز
5,500
حجم معاملات
9,171,555
کمترین
5,400
بیشترین
5,660