(كشت و صنعت آبشيرين)آبین

32680.97(-3%)
آخرین
3,268
پایانی
3,271
دیروز
3,369
حجم معاملات
12,645,430
کمترین
3,268
بیشترین
3,376