(پليمر آريا ساسول)آریا

819501.01(+0.8%)
آخرین
81,950
پایانی
81,950
دیروز
81,300
حجم معاملات
296,317
کمترین
81,450
بیشترین
82,450