(پليمر آريا ساسول)آریا

977001.00(-0.31%)
آخرین
97,700
پایانی
97,900
دیروز
98,000
حجم معاملات
6,195,105
کمترین
97,000
بیشترین
98,600