(سرمايه گذاري پارس آريان)آریان

41820.98(-1.83%)
آخرین
4,182
پایانی
4,213
دیروز
4,260
حجم معاملات
2,415,850
کمترین
4,133
بیشترین
4,360