(سرمايه گذاري پارس آريان)آریان

41701.02(+1.81%)
آخرین
4,170
پایانی
4,174
دیروز
4,096
حجم معاملات
241,661
کمترین
4,060
بیشترین
4,197