(صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م)آسام

246201.00(+0.24%)
آخرین
24,620
پایانی
24,623
دیروز
24,562
حجم معاملات
148,981
کمترین
24,600
بیشترین
24,688