(صندوق س.مشترك آسمان اميد -د)آسامید

198961.00(+0.11%)
آخرین
19,896
پایانی
19,895
دیروز
19,875
حجم معاملات
2,136,524
کمترین
19,894
بیشترین
19,896