(بيمه آسيا)آسیا

21660.97(-3.43%)
آخرین
2,166
پایانی
2,216
دیروز
2,243
حجم معاملات
8,491,047
کمترین
2,150
بیشترین
2,269