(صندوق س.سهام آواي معيار-س)آوا

127000.99(-1.04%)
آخرین
12,700
پایانی
12,639
دیروز
12,833
حجم معاملات
149,394
کمترین
12,612
بیشترین
12,860