(آسان پرداخت پرشين)آپ

66601.02(+2.46%)
آخرین
6,660
پایانی
6,690
دیروز
6,500
حجم معاملات
7,402,811
کمترین
6,410
بیشترین
6,810