(آسان پرداخت پرشين)آپ

70201.01(+0.57%)
آخرین
7,020
پایانی
7,000
دیروز
6,980
حجم معاملات
3,048,252
کمترین
6,960
بیشترین
7,050