(بيمه اتكايي امين)اتکام

55700.98(-1.76%)
آخرین
5,570
پایانی
5,660
دیروز
5,670
حجم معاملات
628,352
کمترین
5,550
بیشترین
5,770