(بيمه اتكايي ايرانيان)اتکای

48351.01(+1.15%)
آخرین
4,835
پایانی
4,712
دیروز
4,780
حجم معاملات
502,102
کمترین
4,620
بیشترین
4,841