(صندوق س ارزش آفرين بيدار-سهام)ارزش

184601.02(+1.71%)
آخرین
18,460
پایانی
18,390
دیروز
18,150
حجم معاملات
2,853,260
کمترین
18,190
بیشترین
18,510