(افرانت)افرا

241500.98(-1.63%)
آخرین
24,150
پایانی
24,650
دیروز
24,550
حجم معاملات
735,982
کمترین
24,100
بیشترین
25,200