(صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت)افران

247281.00(+0.16%)
آخرین
24,728
پایانی
24,727
دیروز
24,688
حجم معاملات
21,106,944
کمترین
24,727
بیشترین
24,728