(صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت)افران

223431.00(+0.07%)
آخرین
22,343
پایانی
22,343
دیروز
22,328
حجم معاملات
109,754,273
کمترین
22,343
بیشترین
22,344