(فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش)افق

192901.05(+4.89%)
آخرین
19,290
پایانی
18,580
دیروز
18,390
حجم معاملات
1,424,383
کمترین
18,620
بیشترین
19,300