(صندوق س در سهام افق ملت)افق ملت

2249000.99(-0.86%)
آخرین
224,900
پایانی
222,130
دیروز
226,860
حجم معاملات
4,849
کمترین
220,110
بیشترین
224,900