(صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س)الماس

1798700.99(-1.22%)
آخرین
179,870
پایانی
179,961
دیروز
182,086
حجم معاملات
1,901
کمترین
179,770
بیشترین
181,000