(صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا)امین یکم

99970.98(-1.57%)
آخرین
9,997
پایانی
9,994
دیروز
10,156
حجم معاملات
16,373,553
کمترین
9,982
بیشترین
9,997