(صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي)اهرم

195901.00(-0.25%)
آخرین
19,590
پایانی
19,670
دیروز
19,640
حجم معاملات
36,799,900
کمترین
19,530
بیشترین
19,790