(صندوق س سهامي كاريزما- اهرمي)اهرم

202000.99(-1.08%)
آخرین
20,200
پایانی
20,230
دیروز
20,420
حجم معاملات
16,038,813
کمترین
20,160
بیشترین
20,390